Portraits made in Earth

Een portret is opgebouwd uit zand en aarde, waarmee de geportretteerde affiniteit mee heeft. Het portret bestaat uit letterlijk de achtergrond van de geportretteerde.

The series Old and new heroes (made) of the earth is the sequel to the series Rembrandt revives from Dutch soil. This series contains portraits of old heroes, inspirers within Rembrandt's circle, and new heroes, like Tommy Wieringa, Jane Goodall and Amanda Gorman. 'They are heroes in the sense that they inspire, they dare to identify the problem and encourage people to reflect. It’s about famous and less known people, because in the end all heroes are just human. A human being that is made of elements of the earth. The heroes look at you and sometimes they look even right through you. In other words, the earth looks at you and makes contact with you - you make contact with nature in a very special way.' 

Het portret van Marina Ovsjannikova is nu te koop en de opbrengst is voor hulp aan Oekraïne.

I prefer to portray the person live. During the first sketch in my studio, you can choose from the places you have an affinity with, from my collection of sand, earth, shells, coal, feathers and bark from different parts of the world and you can choose the (oak) wooden panel.

You will find the commissioned portraits, made with the same technique as this series, further down this page.

Peter R. de Vries ; Eugène Dubois ; Camilla Dubois ; Tommy Wieringa ; Amanda Gorman ; Jane Goodall ; Channa Samkalden ; BLM ; Zelensky ; Saskia ; Hendrickje ; Titus Volwassen ; Marina Ovsjannikova ; Jelle Ozinga ; Willem Beunis ; Zelfportret Judith Dubois ; Vermeer’s meisje ; Maarten ; Koen ; Sam

Jani Mahsa Amini

Jani Mahsa Amini

Portrait of Jina Mahsa Amini is made of sand and soil from places all over the world, such as sand of the desert between Dubai and Oman, the Etruscan coast in Tuscany, Californian coast, La Palma, Netherlands, lapis lazuli, Musselshell, tree bark of the Giant Sequoia, sead lobs from the Wisteria, seeds of Papaver, marl, coral, freshwater pearl mussel, coal, bird feathers and  a Corculum cardissa shell. She planted seeds of freedom.

above

Peter R. de Vries

This portrait of Peter R. de Vries is made of sand and soil from different parts of the Netherlands, the Antilles, (freshwater) mussel, coal, marl, birch bark and twighs on an oak panel.
The sand of the Dutch West Veluwe and the bark of a Giant Sequoia, near Putten, symbolize the Putten murder case. The earth from the North Holland polder is the soil on which he grew up. The sand of the Netherlands Antilles refers to the case of Natalee Holloway. The beautiful large weathered shell near his shoulder looks like a fingerprint. The 3 pieces of bark from a maritime pine near its neck fit together like puzzle pieces. The intertwined branches of the wisteria remind me of DNA. For his blue eyes I used mussel shell from the Dutch beach. The light part of the skin color is marl and his lips have bits of coral in them. His hair is made of grounded mussel shell and marble powder.

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Camilla

Portret van mijn dochter Camilla Dubois, gemaakt van zand en aarde elementen van verschillende plekken in Nederland, Italië en Californië.
Voor de huidskleur is mergel gebruikt, afkomstig van de Pietersberg in Limburg. De lippen zijn opgbouwd uit stukjes koraal, schelpjes van het Noordzeestrand en gemalen dakpannenklei uit Tegelen, Limburg. Verder is er gebruik gemaakt van zand van de Veluwe, steenkool, stukjes groene mossel voor de ogen en oesterschelp voor het wit in de ogen. Omdat Camilla oorspronkelijk een Etruskische naam is (beschaving uit de oudheid in het gebied dat in de huidige Italiaanse regio’s Toscane, Lazio en Umbrië ligt), is er voor de haren en het t-shirt zand gebruikt van het strand bij Populonia, Zuid-Toscane. Met een magneet is het ijzerpoeder uit het zand gehaald om te gebruiken voor het portret. De sliertjes in het haar zijn stukjes bast van de Giant Sequoia uit Californië. 

Niet te koop.

above

Eugène Dubois

Portretschilderij van Eugène Dubois, een oud-oom van Judith Dubois. Hij was paleontoloog en hij was de eerste die een bewijs voor de evolutietheorie van Darwin zocht en vond in 1893. Al tijdens zijn jeugd verzamelde hij planten, gesteenten en fossielen en in de loop van zijn leven raakte hij gefascineerd door de evolutie van de mens. Met zijn vondsten leverde hij een belangrijke bijdrage aan de wetenschap en is hij een held van (de) aarde. 

Voor dit portretschilderij is gebruik gemaakt van zand en aarde afkomstig van plekken op de wereld die in verbinding staan met Eugène Dubois. Voor zijn huidskleur is mergel gebruikt afkomstig van Zuid-Limburg waar hij is geboren en getogen. Ook is er dakpannenklei gebruikt uit Noord-Limburg en steenkool uit de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen. In zijn haar zit een stuk berkenbast, een stuk dennenbast en hars van een boom, verwijzend naar de natuur die hij eindeloos bestudeerde en naar zijn achternaam Dubois. Berkenbast is ook gebruikt voor zijn kraag en stropdas. De stropdas ligt horizontaal omdat hij een sterk karakter had en met zijn vondst dwars lag binnen de katholieke gemeenschap en wetenschap. De rol berkenbast rechtsonder staat symbool voor de studie die hij jarenlang deed aan zijn bureau en de stekel van een stekelvarken als pen. Zijn kraag is opgebouwd uit leistenen uit de Ardennen in België, tegen de grens van Limburg aan. De knopen van zijn jasje zijn ook van leisteen uit België. Linksonder is een stuk fossiel te zien van een pijlstaartinktvis van 75 miljoen jaar oud, gevonden in een riviertje in Zuid-Limburg. Als laatste is er onder de kraag een torretje geplaatst, omdat hij zo gefaschineerd was door de vele levensvormen in de natuur.

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Tommy Wieringa

This portrait of writer Tommy Wieringa is made live, out of sand and soil from different parts of the Netherlands, Africa and the Antilles, (freshwater) mussel, coal, marl, birch bark and quill pen on an oak panel.
The painting is made of sand from his Dutch native province Overijssel and sand from the Antilles, where he spent part of his early childhood. Soil and sand from the Sahara referring to his travels in Morocco and sand that he himself brought from the foot of Kilimanjaro. Also soil from Tanzania and other parts of Africa. Sand from Terschelling, Drenthe and soil from the polder, where he currently lives, is also part of the portrait, with a piece of freshwater mussel as home button. Marl from Limburg and sand with warm colors from the Veluwe have been used for the light on the face, the lips consist of Tegelen clay and coral; pieces of shell and coal form his dark eyes. The feather is (probably) from a magpie.

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Amanda Gorman

This portrait of the American poet Amanda Gorman is made of sand and soil from different parts of Africa, the Antilles, Suriname and California and freshwater mussel, Giant Sequoia bark and shell.

Amanda Gorman werd wereldwijd bekend door haar voordracht van haar gedicht “The hill we climb” bij de eedaflegging van de Amerikaanse president Joe Biden en ze maakte grote indruk met haar prachtige gedicht en rake woorden. Ze spreekt zich uit tegen discriminatie en strijdt voor gelijkheid en genderrechtvaardigheid. Kortom, een grote inspiratie en een held.

Het schilderij is opgebouwd uit zand uit Californië, daar waar ze geboren en getogen is en Afrika, daar waar de roots van haar voorouders liggen. Ook bevat het aarde uit de Antillen en Suriname, plekken waar slavenhandel werd bedreven. Het koraal en het eikenhouten paneel staan symbool voor de lange reizen over zee die de tot slaaf gemaakten moesten doorstaan. Haar handen, welke een belangrijk deel uitmaken van de performance van Gorman als dichter en spreker, zijn gemaakt van Giant Sequoia bast uit Californië. Deze boom staat symbool voor kracht en volhardendheid, twee eigenschappen die Gorman zelf ook bezit. Haar kraag is gemaakt van zoetwatermossel en de gele schelp verwijst naar de krachtige outfit van Gorman die ze tijdens haar bekende speech droeg. De tanden van Gorman zijn gemaakt van oesterschelp en haar haren van steenkool.

This painting of a 'new hero' is related to the portrait of an 'old hero', a portrait called BLM (Black Lives Matter) inspired by Rembrandt's painting 'Two African Men', which dates from a special period of 30 years in the first part of the 17the century, a period when there was a close African community in Amsterdam and they were equal citizens.

Gorman fights against inequality as a result of the centuries-long slavery period. Although they are portraits of heroes from completely different time periods, they both symbolize freedom and equality. 

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Jane Goodall

This portrait of Jane Goodall is made of sand and soil from different parts of Africa, Giant Sequoia bark from California, marl, mussels and coal. 

Jane Goodall is known for her valuable work as an anthropologist and biologist. She is best known for her study of the social and family life of chimpanzees. She discovered that the homo sapiens are not the only thinking species and that chimpanzees had deep relationships with congeners. The Jane Goodall Institute takes care for the climate and living environment of the chimpanzee and tackles poaching, for example. Jane Goodall is a hero for nature. 

The painting is made of sand and soil from Africa, the place where Jane Goodall has devoted her life. Marl was used to create Goodall's skin color. Her hair is made from mussel shells. The chimpanzee is made of sand from Italy, specifically ferruginous beach sand from southern Tuscany, soil from Africa and coal. The mouths of both Jane Goodall and the chimpanzee are made partly from a little slice of Giant Sequoia bark from California. 

Judith Dubois has had the honor of seeing Jane Goodall live in 1993 during the exhibition 'Ape-Man, Man-Ape' in the 'Pesthuis' in front of the National Natural History Museum in Leiden about Eugène Dubois, her great-uncle. He was in 1893 a paleontologist and he was the first to find evidence for Darwin's theory of evolution. "Jane Goodall also attended and spoke at a special event to mark the opening of the exhibition. A very inspiring woman.”

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Channa Samkalden

This portrait of Channa Samkalden is made of sand and soil from different parts of the Netherlands, Africa, the Dolomites and Tuscany and contains scallop shell, coal, birch bark, Giant Seqouia bark and freshwater mussel.
Channa Samkalden is advocaat bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira en is bekend van de zaak tegen Shell. Ze vertegenwoordigde vier Nigeriaanse boeren en de Vereniging Milieudefensie in een procedure tegen Shell vanwege olievervuiling in Nigeria. Uiteindelijk na 13 jaar procederen kreeg ze Shell op de knieën en wonnen ze de zaak.

In het schilderij zit een Sint Jacobsschelp verwerkt – de schelp in het logo van Shell – die Channa zelf in stukken heeft geslagen. De schelp is verwerkt in de bef, de witte geplooide strook die onderdeel uitmaakt van de kledij van een advocaat. De toga is gemaakt van steenkool, dat ook een verwijzing is naar de zaak tegen Shell en de fossiele energie. In haar hand heeft ze een perkamentrol vast, gemaakt van berkenbast, verwijzend naar de dossierstukken, en twee pennenveren, een van een eend uit de polder, in de buurt van haar huidige woonplaats, en een van een buizerd. Net zoals een roofvogel het overzicht kan houden door alles van een afstand te overzien, heeft Channa Samkalden die gave ook in zich. De puntjes van de pennenveren wijzen naar een stuk steen, dat afkomstig is van een olieboring van 2.500 duizend meter diep in de aarde,  verwijzend naar de zaak tegen Shell en de kleine lettertjes in een contract. Deel van haar hand en de haren zijn opgebouwd uit Giant Sequoia-bast uit Californië, een boom die kracht en resistentie symboliseert. Op haar schouder rust een zoetwatermossel uit de polder, waaromheen nog meer kleine stukjes mossel licht schijnen op het dossier in haar handen. Het schilderij bevat verder zand en aarde uit Afrika – een verwijzing naar de vier Nigeriaanse boeren – en Toscane, waar Samkalden gewoond en gestudeerd heeft.

Het portret is door Atelier Judith Dubois gedoneerd aan Channa en het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira

above

Black Lives Matter

This portrait is inspired by Rembrandt's painting 'Two African Men'. The portrait is part of the series 'Rembrandt rises from Dutch earth' and is thus made of sand and soil only from the Netherlands. For example, the man's hair is made of coal and a piece of clothing has been created by using oyster shells. The portrait is made on an oak panel.

In the painting 'Two African Men' from 1661, which can be admired in the Mauritshuis, Rembrandt painted two African men as the main subject instead of portraying them as minor figures or slaves, as was done later in and after the 17th centurythe often happened. They were probably two free men from Rembrandt's neighbourhood. In this portrait by Dubois, she zoomed in on one of the two men, the one who impressed with his gaze. According to Dubois, the eyes are the most important element in a portrait painting.

Dit schilderij van een ‘oude held’ staat in relatie tot het portret van de ‘nieuwe held’ Amanda Gorman. Het portret van de Afrikaanse man stamt uit de tijd aan het begin van de trans-Atlantische slavernijperiode. Gorman strijdt tegen de ongelijkheid die voortkomt uit de slavernij. Hoewel het dus portretten zijn van helden uit totaal verschillende tijdsperioden, staan ze beiden symbool voor vrijheid en voor gelijkheid. 

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Zelensky

Portrait of Zelensky, President of Ukraine, a hero who cannot be missed in the series 'Old and New Heroes (made) of the Earth'. Made of soil and sand from Poland, the Black Sea near Georgia, stone from the Dolomites, marl, lapis lazuli, sand and soil from the Netherlands, mussel shell and yellow shell Corculum cardissa on oak panel. 

De gele schelp Corculum cardissa en de blauwe mosselschelp staan symbool voor de Oekraïense vlag. Steen uit de Dolomieten staat voor kracht en resistentie. Zand uit Polen staat voor de vele vluchtelingen, die in Polen zijn opgevangen. Zand uit de Zwarte zee: de strijd om de toegang tot de havens. De blauwe lucht van lapis lazuli, de vriendschapssteen, voor de steun van de Oekraïners onderling en omliggende landen. Mergel, zand en aarde uit Nederland staat voor de connectie en opvang van Oekraïense vluchtelingen ook in Nederland en de homeknop van zoetwatermossel voor de vluchtelingen in Broek in Waterland.

De gehele opbrengst van het portret zal worden gedoneerd aan humanitaire hulp voor Oekraïne. Er kan geboden worden op het schilderij vanaf een bedrag van 1.900 euro. Stuur een bericht via het contact form on this website. No money is lost on auction or brokerage costs. At the end of the exhibition on 6 June, the highest bidder will be contacted about the purchase. The bidding is tracked (anonymously if desired) on the website and on site.
5 juni: bod van 2.500 euro!
6 juni: bod van 2.700 euro!
6 juni 23:00uur: definitief bod van 3.570 euro ! Dus schoon 3.000 euro netto voor humanitaire hulp in Oekraine ! (excl. 9%BTW en materiaalkosten) via de Stichting De Leeuw Kyiv

Mooie combi: een uniek en prachtig portretschilderij aan de muur voor de hoogste bieder en een donatie aan het goede doel!

Het portret was te bewonderen tijdens de expositie in de Broeker Kerk die plaatsvindt van 27 april t/m 6 juni, Kerkplein 13, Broek in Waterland. Check news for more info

above

Saskia

This portrait of Saskia, Rembrandt's first wife, is part of the series 'Rembrandt's inner circle' and is made of sand and soil from the Netherlands, such as mussel shell, freshwater mussel, cockles and a pen feather on an oak panel.

Saskia was Rembrandt's first wife and was his great muse. When Rembrandt painted women, they often resembled Saskia, because she acted often as a model for him. According to Dubois, the fact that she inspired Rembrandt in this way makes her a hero. 

The skin color of Saskia is made of marl. The blue in Saskia's eyes comes from the mussel shell. At the bottom right, a freshwater mussel shines, which could represent a mirror or small screen. At the bottom on the left is a beautiful oyster shell, with two pieces of cockle from the Wadden above it. With the pen quill at the bottom left Saskia writes her own history. The portrait is made on an oak panel with beautiful curls and is part of a triptych. The panel was sawn in three to create a triptych Rembrandt with his two muses: Saskia and Hendrickje (Rembrandt's second wife). They form together one piece. 

According to Dubois, the eyes are the most important element in a portrait painting. You get the feeling that someone is looking back at you. Or rather, that the earth is looking at you.

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Hendrickje

This portrait of Hendrickje, Rembrandt's second wife, is part of the series 'Rembrandt's inner circle' and is made of earth elements from the Netherlands, such as marl and oyster shell. There's also coral for the red dress and lips.

The portrait is made on an oak panel with beautiful curls and is part of a triptych. The panel has been sawn in three to create a triptych of Rembrandt with his two lovers: Saskia (Rembrandt's first wife) and Hendrickje . They form together on piece. 
Hendrickje and Titus, Rembrandt's son, ensured that Rembrandt could continue his work when he went bankrupt. Together with Titus she started a BV and they became art dealers for Rembrandt. 

The red of Hendrickje's lips and her dress is made of red coral. The skin color is created by the use of marl. The earring is a small piece of an oyster shell. At the bottom on the right there is a key. In the original painting by Rembrandt, this key cannot be seen entirety, but disappears in Hendrickje's dress at the height of her heart. Judith Dubois' theory is therefore that it is the key to the safe and her heart. 

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Titus as adult

This portrait of Titus is part of the series 'Rembrandt rises from Dutch soil' and is therefore made of earth elements from the Netherlands, such as marl, coal, tree bark, feather and oyster shell. 

The portrait consists soil and sand from various places in the Netherlands, such as the Veluwe, the North See beach, marl and coal from Limburg. For example, the skin color is made of marl from the marl caves in Maastricht. The black at his collar is coal from Limburg. Titus' hat is made of ground roof tile clay of Tegelen. To create his curls, a piece of bark has been incorporated into his hair. The highlight on his nose is a piece of oyster shell and his eyes are made from shells from the Dutch beach. At the bottom left of his shoulder and in the background right are pen feathers, which symbolize the many writing exercises he did at his desk as a boy. See the painting of young Titus.

Although Rembrandt had several children, Titus was the only son who did not die at a very early age. Titus often posed for Rembrandt and often appeared in his paintings. Rembrandt spent so much money that at one point he went bankrupt. It was Titus together with Rembrandt's second wife, Hendrickje, became art dealers so that Rembrandt could continue painting. Titus died of the plague at the age of 26, a few months before Rembrandt died. Rembrandt was very attached to Titus, perhaps he could not bear the grief of his death. Rembrandt died one year later, in 1669, at the age of 63. 

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Marina Ovsjannikova

Marina Ovsjannikova

Portrait of Marina Ovsyannikova is made of sand from Poland, the Black Sea near Georgia, birch bark, mussel shell, corculum cardissa shell, marl, coal and a pearl on oak wooden panel.

Maart 2022 tijdens een uitzending van het nieuws op de Russische staatstelevisie heeft Marina Ovsjannikova een handgeschreven anti-oorlogsposter te ontvouwen waarop stond “Geen oorlog, stop de oorlog, geloof de propaganda niet, hier liegen ze tegen jullie, Russen zijn tegen oorlog” met in de hoek de kleuren van de Oekraïense vlag getekend. Zij werkte bij deze zender en heeft ontslag genomen, haar verdere lot is nog niet bekend. In juli 2022 protesteerde ze weer met een spandoek tegen de oorlog, ze riskeert gevangenisstraf en is inmiddels gevlucht naar Europa met haar dochter.

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois en nu in de verkoop voor het goede doel: de opbrengst zal gaan naar Stichting de Leeuw Kyiv voor hulp aan Oekraïne.

above

Jelle Ozinga

Dit portretschilderij van Jelle is gemaakt van zand en aarde uit Nederland op een eikenhouten paneel.
Jelle is de zoon van een goede vriendin van Judith Dubois. Hij was vijftien toen hij geportretteerd werd en staat op jonge leeftijd al op de planken. Misschien zal hij later een geweldige cabaretier worden, maar een held op het podium is hij sowieso al. 

Het belangrijkste van dit schilderij en van alle portretschilderijen uit deze serie zijn volgens Judith Dubois de ogen. Net als bij de portretten van Rembrandt kijkt de persoon je echt aan en heb je het gevoel dat iemand terugkijkt. Of anders gezegd, dat de aarde je aankijkt. Zodra je dat gevoel te pakken hebt, is een schilderij volgens Judith geslaagd.  

Sold.

above

Willem Beunis

This portrait of Willem Beunis is made of earth elements from the Netherlands, such as marl, coal, (freshwater) mussel, and the portrait is made on a wooden panel. 

Willem was born and raised in Limburg, which is why, for example, for his skin color use is made of marl from the Limburg marl caves. He is very fond of the sea and boating, the use of the freshwater mussel refers to this. His special eyebrows are made of coal from the mines in South Limburg. 

Willem Beunis is a childhood friend of Pieter Dubois, Judith's brother. The portrait was commissioned by Pieter and a gift to Willem. 

Sold.

above

Zelfportret Judith Dubois

Rembrandt staat bekend om zijn vele zelfportretten, vandaar dit zelfportret van Judith Dubois. Voor dit schilderij is gebruik gemaakt van zand en aarde uit Toscane, Californië, Limburg en de polder, berkenbast en zoetwatermossel.
Voor het haar is gebruik gemaakt van berkenbast, wat terugslaat op de naam ‘Dubois’; in het Frans betekent dit ‘van het hout’ of ‘van het bos’. De ogen zijn gemaakt van mosselen. Judith Dubois heeft Limburgse roots, vandaar dat er verschillende soorten mergel zijn verwerkt in het portret. Het rood van de lippen is gemalen dakpannenklei, van de dakpannenfabriek van de opa van Judith. Verder is er zand en aarde uit Toscane gebruikt, van plekken en huizen waar Judith jarenlang heeft gewoond. De slierten die de kraag vormen, zijn van de boombast van de Giant Sequoia boom uit Californië, de plek waar Judith begon met haar zandschilderijen. De sequoia is een bijzondere boom die staat voor kracht en volharding, terwijl de bast wel heel zacht is. De boom staat daarom ook symbool voor het karakter van Judith. Verder is er ook marmerpoeder gebruikt, wederom een link naar Italië, en een zoetwatermossel uit de polder waar ze momenteel woont.

above

Vermeers Meisje

Dit portretschilderij van Vermeers Meisje is gemaakt van aarde en zand uit Nederland, California, Italië en Frankrijk en bevat marmerpoeder, lapis lazuli en een oesterschelp op een eikenhouten paneel. Voor de blauwe hoofddoek van het Vermeers Meisje is gebruik gemaakt van marmerpoeder en lapis lazuli, een gesteente met een intense azuurblauwe kleur uit Afghanistan. De ogen zijn gemaakt van zoetwatermossel en gewone mossel. Het kraagje is een oesterschelp en de mouw is opgebouwd uit aarde uit Toscane en Californië. De lippen zijn gemaakt van kleine stukjes koraal en Tegelse dakpannenklei. De lijnen van het eikenhouten paneel bewegen prachtig mee met de houding van het meisje.
Het portret van het Vermeers Meisje maakte Dubois voor de wedstrijd ‘Het Geheim van de Meester’.

Het portret is te zien en te koop in Atelier Judith Dubois

above

Maarten

Dit portretschilderij is gemaakt van aarde elementen uit Nederland, lapus lazuli, oesterschelpen, dakpannenklei uit Limburg op een houten paneel. 
De lapus lazuli, een blauw gesteente uit Afghanistan, is gebruikt voor zijn bril. Zijn ogen zijn gemaakt van mosselen. Naast aarde en zand uit Noord-Holland – de provincie waar Maarten Dubois woonde – bevat het schilderij ook zand van een wel heel bijzondere plek, namelijk de plek waar Maarten, die inmiddels is overleden, ligt begraven. Dit zand is verwerkt in zijn baard. Het rood bij zijn hals en bij zijn neus is dakpannenklei uit Limburg en de highlights op zijn gezicht zijn gecreëerd door het gebruik van oesterschelpen. 

Maarten was de neef van Judith Dubois. Hij was een markante man. Hij organiseerde events in het Amsterdamse poppodium Paradiso, waar hij een bijzondere status genoot door zijn stimulatie van vooruitstrevende muziek. Het portretschilderij in opdracht was een cadeau van de zus van Maarten aan haar broer. 

Sold.

above

Koen

Portret in opdracht, opgebouwd uit zand en aarde uit Nederland, gekozen door de geportretteerde zelf uit mijn brede collectie en meegenomen uit plekken die voor hem dierbaar zijn. Deze bijzondere zoetwatermossel met anomalieën, ingekapselde deeltjes, is toegevoegd als symbool voor zijn hobby en passie onderzoek van vissoorten.

Sam

Portret in opdracht, opgebouwd uit zand en aarde uit verschillende landen, gekozen door de geportretteerde zelf uit mijn brede collectie en meegenomen uit plekken die voor haar dierbaar zijn. Materialen waaruit het portret is opgebouwd zijn van:
Nederland: Vaals, Drenthe, Veluwe, Kröller Müller Museum, schelp, mergel van de Pietersberg, steenkool en gemalen dakpannenklei uit Tegelen. Australië: Zand van Wadson’s Bay Sydney, paars zand en zand van het strand. Mossel uit Zuid-Afrika voor de ogen. Californië: zand van Montara Beach (shirt) en Sequoiabast uit Sequoia National park voor de haren. Groene steen uit de Dolomiti, koraal en marmerpoeder.
Rechtsonder de afdruk van het pootje van haar puppy, als symbool voor haar grote liefde voor honden..